Washer Additive

Meguiars

6X-RXWA


Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 143 kr
-10%
159 kr
Säkerhetsdata
warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Fara

Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Innehåller: 2-PROPANOL

Tillsätt till vatten eller valfri spolarvätska för att hela tiden tillsätta Rain-X egenskaper på rutan.
Laddar...