Valve Cleaner

Varumärke CRC

Artikelnummer 41-32548

Valve Cleaner

CRC

41-32548


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-09-27

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 287 kr
-10%
319 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Löser kolavlagringar, ger ökad effekt och minskar ojämn tomgång. Utmärkt GDI (Gasoline Direct Injection) ventil deposit avlägsnande. Rensar kol och förbränningsrester på baksidan av luftintagsventiler. Löser och lyfter depositioner från alla typer av bensindrivna motorer. 150 gånger mer koncentrerad än premiumbränsletillsatser.
Laddar...