TEROSON UP 240 CAN739G SFDN

Varumärke Teroson

Artikelnummer 41-2246430

TEROSON UP 240 CAN739G SFDN

Teroson

41-2246430


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-09-27

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 267 kr
-10%
297 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fara

Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering

Mer information
ID14320419
Artikelnummer41-2246430
TillverkareTeroson
Volym740
Laddar...