Teroson 104

Varumärke Teroson

Artikelnummer 10177316

Teroson 104

Teroson

10177316


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2021-06-15

Se lagerstatus i butik


173 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Mer information
Artikelnummer 10177316
Tillverkare Teroson
Volym 500