Corroprotect RostStopp - Rostskyddsprimer Rödbrun 250 ml

Varumärke Corro Protect

Artikelnummer 75-22642

Corroprotect RostStopp - Rostskyddsprimer Rödbrun 250 ml

Corro Protect

75-22642


Medlemspris:

125 kr
Ej medlem: 139 kr

- +
Ej i lager

Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Fara

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH208 Innehåller 2-butanonoxim, Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono(hydrogen maleate), compds. with amides from diethylenetriamine and tall-oil fatty acids. Kan orsaka en allergisk reaktion.

En oljebaserad grundfärg som effektivt stoppar all rost. Kan även målas direkt på fastsittande rost. Kan övermålas med de flesta typer av täckfärg. PRODUKTEGENSKAPER: 1. Avlägsna lös färg eller rost med stålborste eller slippapper. 2. Se till att ytan är ren, torr och fri från smuts och fett. 3. Rör om färgen ordentligt. 4. Var noga med att färgen täcker vid kanter och hörn. 5. Övermålningsbar efter 2-3 timmar. 6. Måla ej vid temperatur under +5°C. 7. Penslar rengöres i standardförtunning. 8. Flytande färgrester lämnas till lokal miljöstation.
Laddar...