Corroprotect RostStopp - Rostskyddsprimer Grå 250 ml

Varumärke Corro Protect

Artikelnummer 75-22630

Corroprotect RostStopp - Rostskyddsprimer Grå 250 ml

Corro Protect

75-22630


Medlemspris:

125 kr
Ej medlem: 139 kr

- +
I lager

Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-03-23

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Fara

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH208 Innehåller 2-butanonoxim, Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono(hydrogen maleate), compds. with amides from diethylenetriamine and tall-oil fatty acids. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Mer information
ID11057810
Artikelnummer75-22630
TillverkareCorro Protect
FärgGrå
Volym250 ml
Laddar...