Styrinrättning

När du vrider på ratten överförs kraften via styraxeln till styrväxeln. Styraxeln är ledad för att den vid en eventuell olycka inte ska skada någon genom att tränga in i förarhytten eller passagerarutrymmet. Det är av största vikt för trafiksäkerheten att bilens styrning fungerar bra och underhålls rätt. Tänk på att styrinrättningens delar slits och kräver regelbunden tillsyn.

Hitta delar till min bil!

Välj bil i lista