Rengöringsspray

Varumärke Schrader

Artikelnummer 40-SA6621767-NO

Rengöringsspray

Schrader

40-SA6621767-NO


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-11-29

Se lagerstatus i butik


216 kr 162 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Mer information
ID14046627
Artikelnummer40-SA6621767-NO
TillverkareSchrader
Volym438
Laddar...