Power Clean Pro

Varumärke CRC

Artikelnummer 41-32698

Power Clean Pro

CRC

41-32698


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-12-06

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 130 kr
-10%
144 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten >30%

Lösningsmedelbaserat rengörings- och avfettningsmedel för service och reparation. Snabbtorkande och kraftfullt rengöringsmedel. Tränger snabbt in och skär genom smuts och sot. Snabb avdunstning.
Laddar...