Plastic Padding reparationskit 250 ml

Varumärke Plastic Padding

Artikelnummer 41-2294970

Plastic Padding reparationskit 250 ml

Plastic Padding

41-2294970


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-09-30

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 302 kr
-10%
335 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fara

Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering

Mer information
ID14320417
Artikelnummer41-2294970
TillverkarePlastic Padding
Volym250
Laddar...