Plastic Padding Universal Läcktätare - Finspackel 180 ml

Varumärke Plastic Padding

Artikelnummer 41-2270171

Plastic Padding Universal Läcktätare - Finspackel 180 ml

Plastic Padding

41-2270171


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-02-01

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 189 kr
-10%
210 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Brandfarligt vid uppvärmning. H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mer information
ID14264405
Artikelnummer41-2270171
TillverkarePlastic Padding
Volym180 ml
Laddar...