CRC Oxide Clean & Protect Pro - Elektronikrengöring 250 ml

Varumärke CRC

Artikelnummer 41-32738

CRC Oxide Clean & Protect Pro - Elektronikrengöring 250 ml

CRC

41-32738


Medlemspris:

155 kr
Ej medlem: 172 kr

- +
I lager

Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-04-03

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kontaktrengöringsolja som kan användas för att återställa korroderade elektriska kontakter. Rengör oxiderade kontakter. Tar bort rost och tvättar bort smuts från ytan. Kan användas för alla elektroniska push/pull-kontakter.
Laddar...