Motorrengöring

Varumärke CRC

Artikelnummer 41-CR33011

Motorrengöring

CRC

41-CR33011


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2021-12-07

Se lagerstatus i butik


70 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten >30% nonjontensider 5-15% aromatiska kolväten 15 - 30%

CRC Motorrengöring. Rengör och avfettar alla förbränningsmotorer. Produkten avlägsnar snabbt och effektivt tjära, olja och fett från utsidan av motorn. Bara spraya på och skölj av. Produkten är snabbverkande och ger stora tidsbesparingar. Vi rekommenderar att motorn skyddssprayas med CRC 5-56 efteråt.
Laddar...