Motip M600 Avfettningsmedel - 200 ml

Varumärke Motip

Artikelnummer 41-65300185

Motip M600 Avfettningsmedel - 200 ml

Motip

41-65300185


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2021-11-01

Se lagerstatus i butik


64 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty warranty

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, Asp. Tox. 1 Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Mer information
ID14496570
Artikelnummer41-65300185
TillverkareMotip
Volym200
FörpackningstypDunk
Laddar...