Motip Klarlack Varnish - 12 ml

Varumärke Motip

Artikelnummer 41-657902001

Motip Klarlack Varnish - 12 ml

Motip

41-657902001


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-12-07

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 102 kr
-10%
113 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Fara

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Motip lackstift, bättringsfärg i burk med pensel för reparation av mindre lackskador, solid lack
Laddar...