Metallspackel 250 g

Varumärke Motip

Artikelnummer 41-65900086

Metallspackel 250 g

Motip

41-65900086


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-09-27

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 120 kr
-10%
133 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fara

Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering

2-komponent metallkitt för att jämna ut ojämnheter i ytor av stål, aluminium, trä, betong och polyester. Idealiskt för att behandla större ytor. Metallkitt är elastiskt och mycket lätt att slipa. Överlackeringsbart på alla typer av lacksystem. Kan appliceras i lager med en tjocklek på upp till 2cm
Laddar...