Lim, Transparent 2 g

Varumärke Loctite

Artikelnummer 41-LO3863-KIT

Lim, Transparent 2 g

Loctite

41-LO3863-KIT


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2021-10-29

Se lagerstatus i butik


166 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning

Varning

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Mer information
ID12710249
Artikelnummer41-LO3863-KIT
TillverkareLoctite
FörpackningstypFlaska
Laddar...