Låstinare

CRC

41-CR33043


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-10-05

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 35 kr
-10%
39 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Ingen Aerosoldispenser med en maximal kapacitet på mindre än 50 ml omfattas inte av bestämmelserna i aerosolbehållardirektivet (75/324/EEG, artikel 1) Färre märkningsuppgifter lämnas i enlighet med avsnitt 1.5.2 i bilaga I.(Art 29 Förordning CLP)

Första hjälpen för alla typer av bil-, och cylinderlås med munstycke för cylindrar. Tinar och förhindrar frysning. Även för rengöring av alla cylinderlås, spola rikligt med Lock De-Icer för att driva smuts och gammal olja.
Laddar...