Lackstift Svart

Varumärke Motip

Artikelnummer 41-657951010

Lackstift Svart

Motip

41-657951010


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-12-12

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 102 kr
-10%
113 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Fara

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Motip lackstift, bättringsfärg i burk med pensel för reparation av mindre lackskador, solid lack
Laddar...