Hagmans Karosserikitt - Karosserikit 300 ml

Varumärke Hagmans

Artikelnummer 41-H11540

Hagmans Karosserikitt - Karosserikit 300 ml

Hagmans

41-H11540


Medlemspris:

93 kr
Ej medlem: 103 kr

- +
I lager

Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-04-03

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Syntetgummibaserat tätningsmedel som används vid tätning av plåtdetaljer på t.ex. bilar, bussar, husvagnar etc. Kan övermålas med billack efter ca. 2 timmars torktid vid +20°C. Appliceras med pensel. Lämplig om strukturerad yta önskas.
Laddar...