Hammarlack

Varumärke Hammerite

Artikelnummer 75-5078311

Hammarlack

Hammerite

75-5078311


Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik


389 kr 292 kr
Säkerhetsdata

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Mer information
ID12040049
Artikelnummer75-5078311
TillverkareHammerite
FärgMörkgrön
Volym750
Laddar...