Hålrumsvax Transparent 1 l

Varumärke Motip

Artikelnummer 41-65300034

Hålrumsvax Transparent 1 l

Motip

41-65300034


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-11-29

Se lagerstatus i butik


249 kr 187 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Fara

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Appliceras med luftpistol
Laddar...