Hagmans Stålplast Primer CA - Grundprimer Gul 10 l

Varumärke Hagmans

Artikelnummer 41-H11164

Hagmans Stålplast Primer CA - Grundprimer Gul 10 l

Hagmans

41-H11164


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-01-30

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 2710 kr
-10%
3011 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

2-komponent, epoxibaserad, gul grundfärg avsedd att användas på plåtytor som sedan skall beläggas med t.ex. sprutspackel eller täckfärg
Laddar...