Hagmans Karosserikitt - Karosserikit 300 ml

Varumärke Hagmans

Artikelnummer 41-H25301

Hagmans Karosserikitt - Karosserikit 300 ml

Hagmans

41-H25301


Medlemspris:

122 kr
Ej medlem: 135 kr

- +
I lager

Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-04-04

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Syntetgummibaserat tätningsmedel. Avsett att användas vid tätning av plåtdetaljer på t.ex. bilar, bussar, husvagnar etc. Övermålningsbar med billack efter ca. 2 timmars torktid vid 20°C. Ger slät struktur
Laddar...