Glasfiberspackel Fyllt 250 g

Varumärke Motip

Artikelnummer 41-65900053

Glasfiberspackel Fyllt 250 g

Motip

41-65900053


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-12-07

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 129 kr
-10%
143 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fara

Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering

2-komponent glasfiberspackel med speciella fyllmedel för att fylla hål i ytor av stål, aluminium, trä, betong och polyester. Fiber Putty är lätt att slipa och har utmärkta fyllningsegenskaper. Fiber Putty har hög slaghållfasthet och kan övermålas med alla lacksystem. Resistent mot kemikalier och väderpåverkan. Fiber Putty kan appliceras i lager med en tjocklek på upp till 2 centimeter.
Laddar...