Finspackel

Teroson

41-2246413


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-10-03

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 765 kr
-10%
850 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Brandfarligt vid uppvärmning. H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

TEROSON® UP 260 är ett finfyllande spackel baserat på omättad polyester för ytbeläggning av hög kvalitet. Det används för reparation av mindre bucklor, repor, småhål och andra ytojämnheter. Det kan användas på stål, aluminium, galvaniserade ytor och glasfiber.
Laddar...