Fine Polish

ProMeister

41-17242


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-05-23

Se lagerstatus i butik


153 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty

Varning

Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 2475007] med 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 2202396] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ett polermedel främst för mörka ytor där det finns större risk att hologram och poler rosor syns. Fine Polish i kombination med en mjuk rondell tar bort hologram och polerrosor. Polermaskin rekommenderas.
Laddar...