Elektronikrengöring 250 ml CRC

Varumärke CRC

Artikelnummer 41-CR33010

Elektronikrengöring 250 ml CRC

CRC

41-CR33010


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-10-03

Se lagerstatus i butik


126 kr 99 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten >30%

Mer information
ID14043538
Artikelnummer41-CR33010
TillverkareCRC
Volym250
FörpackningstypSprayflaska
Laddar...