CRC Silicone Spray aerosol 250 ml

Varumärke CRC

Artikelnummer 41-CR33015

CRC Silicone Spray aerosol 250 ml

CRC

41-CR33015


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-08-18

Se lagerstatus i butik


108 kr 89 kr
- +
I lager

En funktionell, färglös silikonspray som smörjer och skyddar plast-, gummi- och träytor och får dem att glänsa som nya.

Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ingen

Produkten skyddar dessutom gummiartiklar mot fastfrysning och mot att bli hårda och spröda. Produkten levereras i praktisk sprayförpackning, tränger snabbt in i ytan och kan användas året runt, sommar som vinter.

Egenskaper

  • Bildar en färglös, ej härdande film.
  • Skyddar ytan.
  • Tränger in snabbt.

Användningsområden

  • Plast, gummi och trä.
  • Drivsystem och glidmekanismer av plast.
  • Precisionsinstrument.
  • Frysskydd för gummi.
  • Skydd och underhåll av gummi.
  • Blixtlås
  • Laddar...