CRC Rengöringsmedel för luftkonditionering PRO - 500 ml

Varumärke CRC

Artikelnummer 41-32743

CRC Rengöringsmedel för luftkonditionering PRO - 500 ml

CRC

41-32743


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-10-03

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 189 kr
-10%
210 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

EUH208 - Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten 15-30% nonjontensider <5% parfym

Mer information
ID13945860
Artikelnummer41-32743
TillverkareCRC
Volym500
FörpackningstypSprayburk
Laddar...