CRC Rengöringsmedel för bromsdelar PRO - 500 ml

Varumärke CRC

Artikelnummer 41-32694

CRC Rengöringsmedel för bromsdelar PRO - 500 ml

CRC

41-32694


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-09-30

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 126 kr
-10%
140 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten >30% parfym

Mer information
ID13945837
Artikelnummer41-32694
TillverkareCRC
Volym500
FörpackningstypSprayburk
Laddar...