CRC Fläck & Etikettborttagare - Fläck & Etikettborttagare 250 ml

Varumärke CRC

Artikelnummer 41-CR33108

CRC Fläck & Etikettborttagare - Fläck & Etikettborttagare 250 ml

CRC

41-CR33108


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-01-30

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 107 kr
-10%
119 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten 15-30% parfym: citral, d-limonen

Avlägsnar alla självhäftande pappersetiketter och dekaler snabbt och effektivt utan att lämna några rester. Det högeffektiva limborttagningsmedlet har sin bästa verkan två minuter efter applicering på ytan.   EGENSKAPER • Lämnar inga rester • Fritt från freon (CFC) och fluorkolväte (HFC) • Levereras i praktisk sprayflaska • Tidsbesparande • Upplöser klibbiga beläggningar
Laddar...