CRC Carb & EGR cleaner PRO - 500 ml

Varumärke CRC

Artikelnummer 41-32744

CRC Carb & EGR cleaner PRO - 500 ml

CRC

41-32744


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-09-27

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 102 kr
-10%
113 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten 15-30%

Mer information
ID13946262
Artikelnummer41-32744
TillverkareCRC
Volym500
FörpackningstypSprayburk
Laddar...