CRC Cockpit Shine Pro - Interiörskydd - Plast och vinyl 500 ml

Varumärke CRC

Artikelnummer 41-32724

CRC Cockpit Shine Pro - Interiörskydd - Plast och vinyl 500 ml

CRC

41-32724


Medlemspris:

119 kr
Ej medlem: 132 kr

- +
I lager

Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-03-22

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Bildar en skyddande barriär mot färgblekning och förhårdning som förorsakas av inträngning av UV-strålar och syre. Rengör och skyddar plast och gummi. Polerar instrumentpaneler, stötfångare och spoilers. Lämnar en uppfriskande doft. Ger en glanseffekt.
Laddar...