Caravan sealer wax

Varumärke Turtle

Artikelnummer 75-575

Caravan sealer wax

Turtle

75-575


Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 236 kr
-10%
262 kr
Säkerhetsdata
warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Ge din husvagn bästa vården med detta förseglande vax! Med Caravan Sealer ger du din husvagn ett bra skydd under sommarens turer! Turtle Wax Caravan Sealer är ett specialvax avsett för husvagnar. Ger snabbt och enkelt en glänsande blank yta som är lätt att hålla ren. Ger samtidigt ett varaktigt skydd mot föroreningar och oxidering. Kan användas på alla typer av lacker och plastytor. Ger ej vita rester på skrovliga och ojämna ytor.
Laddar...