Brakleen

CRC

41-CR33005


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-09-27

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 94 kr
-10%
104 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten >30% parfym

Avfettningsmedel som rengör bland annat broms- och kopplingsdetaljer! Det kan ofta vara svårt att rengöra bromsar och andra svåråtkomliga komponenter – CRC Bräkleen är lösningen på dina problem. Sprayen är ett kraftfullt och effektivt rengöringsmedel för den där lite tuffare smutsen som man ofta förbiser och glömmer bort. Avlägsnar tuffare smuts Den här kraftfulla rengöringssprayen från CRC avlägsnar snabbt och mycket effektivt den där lite tuffare smutsen som olja, fett, trafiksmuts och bromsvätska. Rengör broms- och kopplingsdetaljer CRC Bräkleen är ett utmärkt alternativ för att rengöra och avfetta bromsar och tillhörande delar, men fungerar likaväl för andra kopplingsdelar samt metallytor och metallutrustning. Dessutom kan den vara ett lämpligt alternativ för de flesta typer av gummi och plast (prova på en mindre yta först). Skonsam Komponentrengöringsmedlet är skonsamt mot det du rengör. Den lämnar inga rester eller avlagringar, den skadar inte metaller och avger en behaglig doft. Förbättrad åtkomst En anmärkningsvärd egenskap är de utökade möjligheterna till åtkomst, i och med att den kan användas såväl uppåtvänd som nedåtvänd. Sprayens unika uppochner-funktion gör att du kan komma åt även i trånga hörnen och vinklar när du rengör bromsarna.
Laddar...