Corroprotect Body Special Spray - Stenskottsskydd 500 ml

Varumärke Corro Protect

Artikelnummer 75-21081

Corroprotect Body Special Spray - Stenskottsskydd 500 ml

Corro Protect

75-21081


Medlemspris:

192 kr
Ej medlem: 213 kr

- +
I lager

Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-03-22

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Ett droppfritt, plast- och gummibaserat rostskydd. Utmärkt för bl a tröskellådor och skärmkanter. Ger en elastisk film med utmärkt rost- och stenskottsskydd. Kan övermålas. Bruksanvisning 1. Ytor som skall behandlas skall vara rengjordaoch torra. 2. Skaka burken ordentligt före användning. 3. Spraya tunt i flera lager. Håll burken så upprättsom möjligt. 4. Efter användning - vänd burken upp och ner och sprayatills enbart drivgas kommer ur munstycket. Att tänka på - Efter torkning är produkten överlackerbar. - Förvaras oåtkomligt för barn.
Laddar...