Autoglym UHD Ceramic Coating 100 ml x 2

Varumärke Autoglym

Artikelnummer 41-AG-9797

Autoglym UHD Ceramic Coating 100 ml x 2

Autoglym

41-AG-9797


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-10-06

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 1529 kr
-10%
1699 kr
- +
I lager

Autoglyms bästa och mest hållbara lackskydd så långt. Keramisk coating som stänger inne den perfekta lacken, och lägger grundlaget för en silkesmjuk och spegelblank lack genom hela året.

Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Ultra High Definition Ceramic Coating är den mest slitstarka produkten vi någonsin har lanserat. Produkten hämtar upp en oöverträffat djup i glansen, ger en glasliknande finish och har en extremt lång hållbarhet. Framhäver resultatet ytterligare och ökar slitstyrkan på behandlingen till det yttersta.

När man vill ta bilvård till näsa nivå, är det UHD Ceramic Coating du ska använda. UHD Ceramic Coating ger dig ett professionellt resultat och gör behandlingen av din bil ännu enklare!

Innehåller två flaskor á 100 ml vardera.

Laddar...