ProMeister Aluminium Paste - Aluminium Pasta 500 ml

Varumärke ProMeister

Artikelnummer 41-519001

ProMeister Aluminium Paste - Aluminium Pasta 500 ml

ProMeister

41-519001


Medlemspris:

96 kr
Ej medlem: 107 kr

- +
I lager

Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-03-28

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Smörjning av skruvkopplingar som utsätts för mycket höga temperaturer. Underlättar montering och demontering. Hög värmestabilitet. Förhindrar förslitning och kärvning. Rost, kemikalie- och väderbeständig.
Laddar...