Tips för dig som ska köpa bilbarnstol

Babyskydd 0-9 månader eller upp till 13 kg

De minsta bilbarnstolarna kallas babyskydd och kan användas från att barnet är nyfött tills att det är ca 6-9 månader eller väger 13 kg. När barnet kan sitta stadigt själv kan det börja använda en bakåtvänd bilbarnstol. Babyskyddet är urvuxet när barnets huvud sticker upp över ryggstödets kant eller när stolens viktgräns har passerats.

Bakåtvänd bilbarnstol 0-18 kg eller 0-5 år

När barnet kan sitta stadigt utan stöd är det dags att byta från babyskydd till bilbarnstol för bakåtvänt åkande. Barn skall sitta bakåtvända så länge det är möjligt, minst till 4-års ålder, helst ännu längre. Den bakåtvända bilbarnstolen är urvuxen när en tredjedel av huvudet sticker upp över ryggstödet eller den övre viktgränsen passerats. Många gånger kan det vara vi vuxna som tycker det ser trångt och vänder på stolen allt för tidigt. 

Bilbarnstol 15-36 kg eller 4-12 år

I en bältesstol sitter barnet framåtvänd. Man bör inte övergå till en bältesstol före barnet är i 4-5 års ålder eller viktgränsen passerats för en bakåtvända bilbarnstolen. Bältesstolen hjälper till att anpassa bilen trepunktsbälte så axelbandet leds över bröstkorgen så nära halsen som möjligt och ser till att höftbandet inte tränger in i magens mjukdelar.

Bälteskudde 15-36 kg eller 8-12 år

Bältesstolen hjälper till att anpassa bilen trepunktsbälte så axelbandet leds över bröstkorgen så nära halsen som möjligt och ser till att höftbandet inte tränger in i magens mjukdelar. Bälteskudde används av de äldre barnen.

Vad är Plustest?

Plussloggan 25kgPlustestet är ett kompletterande test som görs på stolar avsedda för den svenska marknaden. Alla plustestade stolar är E-godkända för montering på samtliga platser i bilen. En plustestad stol garanterar att ditt barn inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision.

Den här formen av test görs inte i övriga Europa och ingår inte heller i E-godkännandet. En E-godkänd stol uppfyller alla krav som ställs för att få säljas i Sverige men en stol som klarat plustestet ger ditt barn en extra säkerhet.

Provningen genomförs av VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut men till skillnad från E-godkännandet är märkningen frivillig. Det är alltså upp till tillverkaren att låta testa stolen. Plusmärkningen omfattar bilbarnstolar i grupp 1 och 2 och barn som berörs är mellan 1 och 6 år och väger mellan 9 kg och 25 kg.

Plustestet är framtaget för att öka säkerheten för barn i bil men även för att göra valet av bilbarnstol lättare och minimera riskerna för felanvändning eftersom en plustestad stol kan monteras på samtliga platser i bilen.

E-godkänd - vad innebär det?

Alla bilbarnstolar måste vara märkta med certifieringsetiketten ECE R44/04 som visar att de uppfyller säkerhetsstandarden.

E-godkännandet är europeiskt och styrs av ECE-reglemente 44. E.et står alltså för Europa och ECE betyder Economic Commission for Europe.

För närvarande testas skyddsanordningarna enligt den senaste revision 4 (ECE R 44/04), men även produkter testade enligt revision 3 (ECE R 44/03) finns på marknaden. Provningen utförs i något av de ca 15 länder som antagit ECE R 44-reglementet. Godkännandet blir därmed automatiskt gällande i alla länder som accepterat reglementet.

Visste du att...?

  • I bilen räknas vi som barn fram till att vi fyller moppe. Därför är det du som kör som är ansvarig för att se till att alla under 15 år i bilen sitter bältade och säkra. Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning: babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde anpassat efter ålder och vikt.
  • Köp alltid en stol som är E-godkänd. 
  • Barn har ett i förhållande till övriga kroppen ett mycket tungt huvud. På en nio månaders baby utgör huvudet hela 25 % av kroppsvikten medan det hos en vuxen utgöra ca 6%. Vid en kollision utsätts därför hals och nacke för extrema belastningar. En bakåtvänd stol fördelar krafterna över barnet rygg och huvud optimalt. 
  • Barnets vikt vid en krock i 50 km/h blir 25 gånger högre än normalt och vid en krock i 64 km/h väger barnet 34 gånger sin vanliga vikt. Det betyder att ett 18 månaders barn som väger 11 kg, vid en kollision i 64 km/tim väger 396 kg, varav 100 kg utgör huvudets vikt vid kollisionsögonblicket! Dessa 100 kg huvudvikt fångas upp av stolen om barnet åker bakåtvänt. Vid framåtvänt åkande blir resultatet förödande. Många års forskning, erfarenheter och krocktester visar att barn mellan 0-5 år sitter fem gånger säkrare i en bakåtvänd position än i en framåtvänd. 
  • Placera inte bakåtvänd bilbarnstol vid aktiv krockkudde i framsätet. Ingen som är kortare än 140 cm skall sitta vid aktiv krockkudde i framsätet.

Köpa begagnat? Tänk på det här!

  • Kontrollera hur gammal bilbarnstolen är. Den rekommenderade livslängden är 10 år under förutsättning att stolen har skötts väl och är i synbart bra skick.
  • Köp aldrig ett bilbarnskydd som har varit med i en olycka.
  • Saknas bruksanvisningen eller någon monteringsdetalj ska du kontakta tillverkaren eller återförsäljaren för att kontrollera att du kan få en ny, före köpet.
  • Köp enbart bilbarnskydd av någon som du känner eller litar på. Köp hellre nytt om du är osäker.
  • Kontrollera att bilbarnskyddet är E-godkänt. T-godkända stolar får inte användas efter 9 maj 2008.