Glasfiberspackel Plastic Padding PTX PP - 180 ml

Varumärke Plastic Padding

Artikelnummer 41-2266581

Glasfiberspackel Plastic Padding PTX PP - 180 ml

Plastic Padding

41-2266581


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-10-10

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 163 kr
-10%
181 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fara

Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering

Mer information
ID14320416
Artikelnummer41-2266581
TillverkarePlastic Padding
Volym180
Laddar...