DPF Cleaner

STP

75-512


Medlemspris:

149 kr
Ej medlem: 165 kr

- +
Ej i lager

Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty

Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. P273 Undvik utsläpp till miljön.

Avlägsnar sotavlagringar som fastnar i dieselpartikelfiltret. En produkt framtagen för personbilar med dieselpartikelfilter som hjälper till att avlägsna de sotavlagringar som fastnar i dieselpartikelfiltret. En dieselbil som har ett körsätt med mycket start och stopp riskerar att inte komma upp i de 250° C under de ca 30 minuter som krävs för att DPF skall brännas ur vilket i sin tur medför att mer sot successivt kommer att byggas upp i filtret med risk för motorstörning alternativt motorhaveri. Bruksanvisning Töm hela flaskan i en tank (50-60 liter) var 300:e mil. Kan användas med andra STP-produkter. Avsedd för dieselmotorer med dieselpartikelfilter.
Laddar...