Underredsmassa

Corro Protect

75-21060


Medlemspris:

244 kr
Ej medlem: 271 kr

- +
I lager

Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-03-30

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Mer information
ID12194809
Artikelnummer75-21060
TillverkareCorro Protect
Volym1 l
Laddar...