Underredesskydd

Varumärke Teroson

Artikelnummer 41-782642

Underredesskydd

Teroson

41-782642


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2021-09-27

Se lagerstatus i butik


223 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Varning

Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.’ Innehåller: Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with coco alkyl amine; Kobolt(II)-2-etylhexanoat Kan orsaka en allergisk reaktion.

Karossreparation – Stenskottsskydd. Syntetisk harts, slitagebeständig, övermålningsbar.
Mer information
ID10175279
Artikelnummer41-782642
TillverkareTeroson
Volym1
Laddar...