Underredesskydd

Varumärke Teroson

Artikelnummer 41-782642

Underredesskydd

Teroson

41-782642


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2021-06-25

Se lagerstatus i butik


223 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Fara

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Varning

Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. EUH 202 Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.’ Innehåller: Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with coco alkyl amine; Kobolt(II)-2-etylhexanoat Kan orsaka en allergisk reaktion.

Karossreparation – Stenskottsskydd. Syntetisk harts, slitagebeständig, övermålningsbar.
Mer information
ID 10175279
Artikelnummer 41-782642
Tillverkare Teroson
Volym 1
Laddar...