Sprutpackel

Varumärke Plastic Padding

Artikelnummer 41-PP78

Sprutpackel

Plastic Padding

41-PP78


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2021-06-24

Se lagerstatus i butik


126 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Varning

Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. EUH 202 Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

Mer information
ID 10217858
Artikelnummer 41-PP78
Tillverkare Plastic Padding
Volym 400
Laddar...