Speed Cleaner

Turtle

75-2133


Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik


192 kr
Säkerhetsdata
warranty

Fara

Orsakar allvarliga ögonskador.

EUH208 - Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on(2634-33-5). Kan orsaka en allergisk reaktion

Tar bort tvätt- och mikrorepor, oxider, färgskrap och vattenfläckar - även på glas. Torkar inte in i skarvar och springor. Ingen maskering nödvändig. Lämnar inga vita rester. Spola eller torka av.
Laddar...