Hagmans Carosol Universal - Rostskyddsvax 500 ml

Varumärke Hagmans

Artikelnummer 41-H11240

Hagmans Carosol Universal - Rostskyddsvax 500 ml

Hagmans

41-H11240


Medlemspris:

93 kr
Ej medlem: 103 kr

- +
Ej i lager

Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Transparent skyddsvax avsett att användas när det önskas ett ofärgat rostskyddsmedel.
Laddar...