Hagmans Rostskyddsprimer - Röd 300 ml

Varumärke Hagmans

Artikelnummer 41-H11500

Hagmans Rostskyddsprimer - Röd 300 ml

Hagmans

41-H11500


Medlemspris:

103 kr
Ej medlem: 114 kr

- +
Ej i lager

Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Kromatfri alkydbaserad snabbtorkande grundfärg vilken är avsett att användas på plåtytor som sedan skall täckmålas. Används till bilen, husvagnen, redskap, verktyg etc.
Laddar...