Hagmans Rostskyddsprimer - Grå 300 ml

Varumärke Hagmans

Artikelnummer 41-H11510

Hagmans Rostskyddsprimer - Grå 300 ml

Hagmans

41-H11510


Medlemspris:

114 kr
Ej medlem: 127 kr

- +
Ej i lager

Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Kromatfri alkydbaserad grundfärg vilken är avsedd att användas på plåtytor som sedan skall täckmålas. Används till bilen, husvagnen, redskap, verktyg etc. Hagmans Rostskyddsprimer används med utmärkt resultat som grund under Carosol Body
Laddar...