Våra värderingar _inneha ¦èllssida

Våra värderingar

Sedan starten på 1970-talet har Mekonomen vuxit i alla avseenden: bättre produkter och tjänster, ökad effektivitet, högre lönsamhet och en större geografisk spridning. I takt med att vårt företag har växt har vi också blivit mer tydliga med vår identitet. Mekonomens värdeord är grunden för hur vi som medarbetare inom förväntas agera - och hur vi vill att omvärlden ska uppfatta oss som företag.

Här kan du läsa mer om våra värdeord.

Kundorientering

Vi agerar så att kunden ser fram emot nästa kontakt med oss.

Flexibilitet

Vi anpassar vår verksamhet utifrån kundens behov.

Ansvar

Vi har det fulla ansvaret för kundens helhetsupplevelse.

Affärsmässighet

Vi är ambassadörer och ansiktet utåt för vårt varumärke.

Kompetens

Vi kan verkstadsdrift och bilar och ger kunniga råd.

Code of conduct

Sedan ett par år tillbaka arbetar vi med en Code of Conduct där vi har samlat de krav som vi ställer på leverantörer och partners, men också oss själva.

Mekonomens Code of conduct-dokument behandlar bland annat korruption, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, miljö- och samhällsansvar och whistle blowing för att bara nämna några exempel.